Banker i Sverige

När du som kund ska välja bank har du några olika att välja på. Vi ska titta närmare på några av de största som verkar i Sverige idag.

Skandinaviska enskilda banken, SEB

SEB har sitt huvudkontor i Stockholm och är en nordeuropeisk finanskoncern med verksamhet i länder som Estland, Danmark, Finland och Litauen. Banken har dessutom filialer i stora delar av världen som exempelvis London, Moskva, New Delhi och New York.

Grunden i Stockholm

Skandinaviska enskilda banken har sin grund i Stockholms Enskilda Bank, som startades av André Oscar Wallenberg år 1856. Den banken gick samman med Skandinaviska banken år 1972. 26 år senare köpte SEB in sig i tre baltiska banker och år 2000 införlivades dessutom en tysk bank i SEB-koncernen. Skandinaviska enskilda banken styrs fortfarande av familjen Wallenberg.

Banken har omkring 15 500 anställda, varav hälften är anställda i Sverige och banken har betjänat ungefär 4 000 000 privatpersoner. Därtill några hundratusen små, medelstora och stora företag.

Nordea

Denna bank är i sig ett relativt ungt företag som bildades genom sammanslagningar år 2000. Dock är dess historia desto längre och den berömda författaren H.C. Andersen var en av föregångarnas allra första kunder.

Sammanslagning av flera småbanker

Nordea har uppstått genom en sammanslagning av omkring 300 olika småbanker. De första av dessa företag startade redan under 1920-talet. Under 1990-talet var dagens Nordea de fyra bankerna Nordbanken, Merita Bank, Unibank samt Christiania Bank og Kreditkasse i Finland, Danmark och Norge. År 2001 grundades det som idag är Nordea men fortfarande genomgår företaget en omskapande process. Så sent som våren 2017 gjordes dotterbolagen i Finland, Danmark och Norge om till filialer under det svenska moderföretaget. Tanken är att kunderna ska ha enklare att kontakta banken och snabbare få hjälp när det behövs. Nordea har omkring 11 miljoner kunder och 30 000 anställda runt om i Europa idag.

Swedbank

Det svenska aktiebolaget Swedbank är ytterligare en storbank som vi kunder kan välja för våra transaktioner och vårt sparande. Deras verksamhet sträcker sig till de nordiska länderna samt till Baltikum. Swedbank är gamla Föreningssparbanken som i sin tur är en sammanslagning av två andra banker.

Rötter i kooperationen

Swedbank har sin historia i bland annat kooperationen och 1820-talets Sverige. I en sammanslagning av Föreningsbanken och Sparbanken år 1997 fick vi det som idag heter Swedbank. 90-talet var också då som man köpte in sig i Hansabankerna i Estland, Lettland och Litauen. År 2006 var det dags för namnbyte och man valde Swedbank som tidigare var namnet på Sparbankernas investmentavdelning. I Sverige och baltländerna har Swedbank omkring 8 miljoner privatkunder samt 600 000 företagskunder. Det betyder att de har störst mängd kunder, med kunder i både Sverige och Estland, Lettland och Litauen.
Swedbank är en av de banker som har omfattande sponsringsavtal med bland annat idrottsklubbar och därför bär flera arenor Swedbanks namn och klubblag använder deras logga på exempelvis matchtröjor. De samarbetar också med Handelshögskolan i Stockholms partnerprogram och bidrar finansiellt för forskningen.