Historien bakom mynt och sedlar

Snart kanske alla fysiska mynt och sedlar är ett minne blott men vad som har använts som betalningsmedel har skiftat genom historiens gång. Snäckskal, att betala i natura samt checkar är några sätt som använts att betala genom tiden. Har du tänkt på hur och när de första betalningsmedlen uppstod?

Vad är en sedel?

Kortfattat är det en fysisk pappersbit med en viss valör och som ges ut i en stat av dess myndighet eller genom en så kallad oktrojerad bank. Det innebär att banken har fått speciella befogenheter av staten att ge ut pengar. I Sverige fanns en typ av oktrojerad bank fram till år 1975 då det blev förbjudet för juridiska personer att trycka upp mynt och sedlar. En sedel består till omkring 80 % av bomull men hur den ser ut med bilder och storlek avgör länderna själva. Sverige förnyade under 2016 sina sedlar och bilder på bland annat Carl Von Linné och Selma Lagerlöf har bytts ut mot Greta Garbo, Astrid Lindgren och Evert Taube. En nygammal valör införskaffades också, nämligen 200-kronorssedeln som pryds av Ingmar Bergman.

Världens äldsta sedlar i Asien

Genom utgrävningar har arkeologer kunnat fastställa att de äldsta sedlarna kom från Kina under Songdynastin som varade åren 960 till 1279. De var vid denna tid ett av världens mest framstående och mest civiliserade länder och just Songdynastin regerade under en blomstrande period. I Sverige började man trycka upp sedlar långt senare, nämligen på 1600-talet. De allra första trycktes av Palmstruchska banken som även var den första banken som grundades i Sverige. Det var Johan Palmstruch som med tillåtelse av dåvarande kung Karl X Gustavs tillstånd började med att trycka upp papperssedlar. Tanken var att banken skulle öka statens kapital. Sedlarna tog snart över de stora och otympliga mynt som svenskarna hade använt sedan drottning Kristinas regeringstid mellan åren 1632 till 1654. Sedlarna blev till och med så populära att folk köpte de för mer än värdet. Banken löste det hela genom att trycka upp ännu fler sedlar, vilket inte var någon bra lösning. Det ledde till att sedlarnas värde började sjunka. År 1668 bildades föregångaren till Sveriges riksbank, Riksens Ständers Bank.

Sveriges första mynt

Präglade silverbrickor samt delar i koppar har länge präglats och använts som betalningsmedel i Sverige. Det sägs att det var den kristna kungen Olof Skötkonung som införde mynten i landet efter att ha hämtat hem silver från England. Olofs mål var att bygga ett kungarike runt Sigtuna som hans far Erik Segersäll hade grundat under 900-talet och samtidigt få svenskarna att överge asatron till förmån för kristendomen. De första mynten hade ett kors på baksidan och kungens bild på framsidan. På mynten som präglades i Sverige användes dock inte Olofs bild, utan det var den engelske kungen som också fick pryda Sveriges mynt. När mynttryckarkonsten blev mera utbredd och mästarna mer vana utvecklade man egna stämplar. Mynten prydde dels med den svenske kungen och dels med text i en blandning av runor och latinska bokstäver. Anledningen till detta var att mynttryckarna ännu inte behärskade det latinska alfabetet fullt ut.